Poetelen
Här kan du se
HemsidanFör övrigt gäller:

Matematik är ingen uppfinning.
Matematiken är en -
upptäckt!

Allt i naturen är baserat på matematikens lagar.
Eller rättare sagt: All matematik är baserad på naturens lagar.
Dessa matematiska samband har mänskligheten successivt plockat fram ur naturens
'skafferi' och när man funnit att de 'överstämmer med verkligheten' har man accepterat förhållandet som 'sant'(v.s.b)

En konklusion i detta sammanhang är att man  finner att naturen alltid (valt) är
 uppbyggd enligt det absolut enklast tänkbara matematiska sambandet.
poeTiden bara framåt går
Tiden aldrig stilla står
Einstein borde ha förstått
att tiden bara är ett mått
på Jordens gång runt våran sol
och följer en 'exactic rule'
Och gjorde Jorden icke det
så gick den ut i evighet.
Det finns alternativ förstås

men då blev Jorden snart - ett bloss.
poe

Jag anser att det enda som är beständigt och konstant i den här världen är tiden.
Tid är 'avståndet' mellan två händelser och kan delas upp i delmängder med en klocka.
Klockans uppdelning av tiden bestämmes i grunden av jordens rörelse runt solen.
Om man börjar manipulera med tiden för att förklara vissa fenomen, som
man 
inte ännu förstår, så kommer ett antal processer att få ett
felaktigt resultat 
som i sin tur förvrider begreppet om
processernas innersta natur.

Om man därför utgår från att tiden alltid är konstant och baserar
alla övriga beräkningar efter detta axiom så kommer
alla övriga processer som baseras på tid
att bli mera pålitliga och sanna.

Anser jag.


Här kan du läsa mera om mina åsikter om Albert Einstein  ('Testa Einsteinska ljushastigheten')